balıqqulağı

is. Müxtəlif onurğasız heyvanların üz tərəfi, adətən buynuz təbəqədən, iç tərəfi isə sədəf təbəqədən ibarət olan örtü hissəsi, qabığı. Sahildə balıqqulağı topladıq. Balıqqulağından hazırlanmış bəzək şeyləri. – Sarayın darvazası qarşısında . . gözmuncuqları və balıqqulaqları ilə bəzənmiş boynu zınqırovlu dəvələr durmuşdu. Ç.. // Tərkibi balıqqulaqlarından ibarət olan daş. Əlvan balıqqulağı gözəl tikinti malıdır. M. C.. <Hümmət> taxta parçalarından düzələn köhnə komanı sökərək, onun yerinə balıqqulağı daşlardan . . bir ev tikib düzəltmişdi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • çaqqanağ — I (Kürdəmir, Salyan) bax çaqqana. – Çaqqanağları təndirə at, çörək yapacam (Kürdəmir) II (Salyan) balıqqulağı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • küşərə — (Quba) balıqqulağı. – Dənizdən çuxli küşərə yığdım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mərcanquli — (Bakı) balıqqulağı. – Dənizin qirəğində u qədər mərcanquli var ki, gəl görəsən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sarağ — (Bakı) 1. bir birinə yapışaraq bərkimiş balıqqulağı 2. yerin alt qatında tam daşlaşmış təbəqə, qat. – Pişik düşib quyya, gedib sarağa görmeg olmır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • möhrə — ə. 1) hər cür girdə şey; kürəcik; 2) şüşə muncuq; 3) balıqqulağı, sədəf (kağızın yazılacaq üzünü ahərləmək üçün işlədilirdi); 4) şahmatda: fiqurlardan birinin adı (şah, vəzir, fil, at, top) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qarnıyarıq — is. 1. Dəniz böcəyinin çox hamar və parlaq qabığı; balıqqulağı. 2. bot. Əksərən məzarlıqlarda bitən tikanlı, yapıq bir bitki və onun xalq təbabətində işlənən qırmızı toxumu və meyvəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəvayət — is. <ər.> Bir hadisə, əhvalat və s. haqqında qısa nağıl; hekayət. İmamlar haqqında rəvayətlər. – Qulaq as, duzlu bir hekayətdir; Məzəli, gülməli rəvayətdir. Ə. Q.. Rəvayət etmək – demək, danışmaq, nəql etmək. Ağıçı arvadlara mərhumun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.